Choď na obsah Choď na menu
 


História OŠK

OSOBNOSTI FUTBALU, HISTÓRIA TELOVÝCHOVNEJ JEDNOTY

Do roku 1945 nebolo v obci športové inhrisko. Prvý futbal sa hrával podľa spomienok najstarších občanov len rekreačne najčastejšie na pasienku známom ako Pažite. Po roku 1945 so do športovej činnosti zapájali hlavne študenti – gymnazisti a vysokoškoláci: Anton Hanzel, Bohuš Hanzel, Štefan Vincenc, Štefan Mlynčok, Ján Kašša a iní napr. Jozef Mikula, Ján Kollár a Július Mikula. Menovaní založili v roku 1945 Slovenský zväz mládeže.
V rokoch 1948 – 1952 bol predsedom MNV Gašpar Kubík, ktorý činnosť mlýdeže veľmi podporoval. Zápis v kronike obce z roku 1951 hovorí. „Dňa 14. 01. 1951 bola v našej obci založená prvá organizácia športovcov pod názvom Miestna jednota SOKOL. Na začiatku mala 62 členov a 6 športových oddielov. Organizácia podchytila mládež a dali sa do stavby nového športového ihriska.“ Miestna jednota SOKOL bola oficiálne založená na schôdzi, ktorá sa konala v dolnej triedy školy za prítomnosti zástupcu okresného orgánu televýchovy v Kremnici. Zápisnicu o založení organizácie napísal Anton Hanzel.
Prvým predsedom TJ bol pravdepodobne štefan Mlynčok. V roku 1953 bol za predsedu zvolený 17-ročný futbalista Milan Orságh, ktorý túto funkciu vykonával 3 roky. Po ňom bol predsedom Jozef Hanus, neskôr vo funkci pôsobil Vojtech Reck – významná osobnosť futbalového života v našej obci. V rokoch 1982 –86 sa vo funkcii predsedu TJ vystriedali: Dušan Kapusta, František Sekereš, Vojtech Nárožný, Marián Martinča, v rokoch 1986 – 2000 bol predsedom Ing. igor Vankulič, neskôr Jaroslav Dovčík a od roku 2007 je predsedom TJ JUDr. Ing. Miroslav Paller.

Staré ihrisko nevyhovovalo rozmermi, preto sa začalo budovať ihrisko nové na pozemku v Kúte. Najväčším problémom bolo vlastníctvo pozemku. Pozemok patril škole a užíval ho riaditeľ školy Andrej Revák. I keď podporoval založenie miestnej TJ, pozemok uvoľniť odmietal, nakoniec súhlasil a po vybudovaní ihriska (1951) sa spravilo i pieskové doskočisko a volejbalové ihrisko. Prvé murované šatne boli na ihrisku postavené v roku 1957. Šatne boli prestavané v rokoch 1982 – 1987.
V 60. rokoch bola miestna TJ premenovaná na TJ DRUŽSTEVNÍK Stará Kemnička a toto pomenovanie oficiálne platí dodnes. JRD sa stalo akýmsi patrónom TJ, hlavne futbalistov. Členovia TJ sa zapájali do sezónnych poľnohospodárskych prác. JRD im za to zaisťovalo dopravu, finančne a materiálne TJ podporovalo.

STOLNÝ TENIS
V rámci miestnej TJ sa hrával i stolný tenis. Najprv v priestoroch školy, po vybudovaní kultúrneho domu v roku 1954 v jeho sále. V tomto období nešlo o súťažný stolný tenic, ale o stretnutia s družstvami z okolitých obcí. Prvý organizovaný stolný tenis sa hrával v rokoch 1961 – 1965, medzi hráčov patrili: Ján Handzel, Ján Slašťan, Stanisav Muoc, Ján Novodomec. hrali proti súperom z Hornej Vsi, Šášovského Podhradia a Ladomerskej Viesky.
Organizovaný súťažný stolný tenis pokračoval v rokoch 1970 – 1975, našu obec reprezentovali: Vladimír Kubík, Ján Šimko, Štefan Kolóň. Posledným obdobím organizovaného stolného tenisu boli roku 1986 – 1994, hralo sa v miestnej telocvični. Reprezentovali nás nasledovní hráči: Vladimír Kubík, Ľubomír Macho, Igor Vankulič, Ján Debnár a iní.
V súčasnosti TJ a komisia rozvoja vzdelávania, kultúry mládeže a športu obecného zastupiteľstva organizuje novoročné resp. veľkonočné turnaje pre všetky vekové kategórie.

CEZPOĽNÝ BEH
V rámci atletiky naša TJ venovala v rokoch 1980 –1990 pozornosť organizovaniu cezpoľného behu na počesť oslobodenia obce. Štart a cieľ všetkých vekových kategórií bol pred kultúrnym domom. Víťazmi prvých troch ročníkov v kategórii žien bola Terézia Čižniarová, v kategórii mužov Miroslav Bugár.

SPARTAKIÁDA
Členovia TJ sa zúčastnili na najväčších športových podujatiach Československa a to na SPARTAKIÁDACH: Do prvej spartakiády sa v roku 1955 zapojila i naša TJ v rámci skladby dedinskej mládeže. Cvičiteľmi boli Július Bugár a Milan Orságh. Cvičenci sa zapojili do obvodnej a krajskej spartakiády a 6 členov sa zúčastnilo na prvej celoštátnej spartakiáde v Prahe. Boli to Mária Bugárová – Kaššová, Milan Orságh, Ján Holina, Štefan Kašša, Pavel Kapusta, Helena Sklenková – Kaššová. V roku 1979 bol založený pri Slovenskom zväze žien krúžok Základnej rekreačnej telesnej výchovy, ktorý bol v roku 1981 preregistrovaný do TJ. Prvou cvičiteľkou bola p. Mraučanová zo Žiaru ďalšími cvičiteľkami Mária Bugárová, Magda Miháliková, Jana Handzelová. V rámci ZRTV sa cvičilo v miestnej škole, neskôr v telocvični.
V roku 1980 bola na miestnom ihrisku „Spartakiádna slávnosť,“ kde vystúpilo 25 dvojíc rodičov a detí so skladbou „Rodičia a deti.“ Skupina vystúpila i na okresnej spartakiáde v Žiari nad Hronom.
V roku 1984 začalo s nácvikom spartakiády 24 žien. 15 z nich v roku 1985 vystúpilo na okresnej spartakiáde v Žiari a na obvodných spartakiádach v Kremnici a Novej Bani. Cvienky: Bugárov Mária, Balážová Anna, Rajčanová Zdena, Mikušová Mária a Levčíková Júlia vystúpili aj v družobnom okrese Svitavy a na ČSS 1985 v Prahe. Skladbu nacvičovali Bugárová Mária a Rajčanová Zdena.
V roku 1989 sa na spartakiádu prihlásilo 18 žien. Cvičiteľkami boli Mária Bugárová a Jana Handzelová. Táto spartakiáda sa po revolúcii už neuskutočnila.
ZRTV v spolupráci so SZŽ pripravovali v rokoch 1984 –1989 turistické pochody občanov a celých rodín pod názvom „Športuje celá dedina.“ V cieli Pod Kečkou alebo Za vŕškami sa konali rôzne športové akcie.

ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ ŽIAKOV
Žiaci našej školy sa venujú hlavne atletike, cezpoľnému behu a futbalu. Deti sa pravidelne zúčastňujú na behu oslobodenia mesta Žiar nad Hronom, Lovčianskej pätnástky a iných v rámci regiónu. Škola organizuje turnaj v minifutbale málotriednych škôl v rámci okresu, naši žiaci získali putovný pohár turnaja.

FUTBAL
Najbohatšiu aktivitu v rámci TJ vyvíjal futbalový oddiel. Rok 1951 bol prvým rokom organizovaného futbalu. V ročníku 1951 v súťaži vtedajšieho okresu Kremnica obsadilo naše futbalové mužstvo 4. miesto. Prvý majstrovský zápas sa hral dňa 25. 03. 1951 ešte na starom ihrisku na Pažitiach a naše mužstvo prehralo s Baníkom Kremnica 0:19.
Najstaršie osobnosti futbalu (1951- 1952): Ján Kašša, Štefan Kašša, štefan Mlynčok, Filip Hovorič, Anton Hanzel, Krajči Milan, Ján Stračina, Július Kubík, Július Mikuš, Štefan Vincenc, Michal Žilinský, Štefan Hovorič, Mikuláš Žiliak, Štefan ťahúň – poslední traja boli z Dolnej Vsi.
Medzi prvých brankárov patrili: Július Sekereš, Emil Kočalka, Ján Holina, ich nasledovníci Ján Osvald st., Ján Kašša, Ľubomír Majerčík, Jaroslav Jonata, Ivan Ivanič, Ján Více, Silvester Barcík a ďalší.

Generáciu ďalších dobrých futbalistov reprezentovali: Ján Novodomec, Ján Handzel,Ladislav Búlik, Daniel Hanus, Milan Orságh, Stanislav Muoc, Ján Mališ, Štefan Lupták, Štefan Hanzel, Ladislav Pračko, Milan Karvaš, ďalej Cyril Víťazka, Vojtech Nárožný, Ladislav Žilinský, Marián Kollárik, Váslav Masaryk, Vladimír Konoradský, Jozef Salay, Ervín Žilinský, Ján Baláž a ďalší napr. Ján Drábik, Marián Paučo, Jaroslav Dovčík, Silvester Barcík, Daniel Kováč, Jozef Sklenka.

TRÉNERI boli dôležitým článkom nášho futbalu. Vo vedení mužstiev sa vystriedalo niekoľko trénerov: Michal Kacz, Ján Handzel, Marián Paučo, Ladislav Sekereš, Ladislav Pračko, Ján Baláž, Vojtech Nárožný, Cyril Víťazka, Viliam Schlenker, Jaroslav Dovčík, Milan Levčík, Marián Poliak, Juraj Paulík, Ján Osvald, Milan Urblík.
ROZHODCOVIA, ktorí pískali za našu TJ: Imrich Šimko, Július Bugár, Tomáš Beleš, Dušan Dobiš, Ladislav Sekereš, Bohuš Gašpar, Milan Levčík.

ŽENSKÝ FUTBAL
V športovom dianí obce sa objavil i ženský futbal. Hral sa iba dvakrát. Prvýkrát pravdepodobne v rokoch 1954 –1956 a druhýkrát v rokoch 1975 –1976 pod trénerským vedením Ladislava Sekereša hrali: Helena Stračinová, Ľudmila Kaššová, Ružena Bugárová, Helena Bugárová, Milka Hudecová, Iveta Pôčiková, Viera Hanusová, Viera Kuraťová.
 

zdroj: www.starakremnicka.sk